Skilmálar

Almennt:

Neytendur eru hvattir til þess að lesa skilmála þessa vandlega áður en þeir versla í vefverslun Prjónafjör Knitting.

Um notkun vefsíðu og vefverslunar Prjónafjör Knitting gilda skilmálar þessir. Með því að nota vefsíðu og vefverslun Prjónafjör Knitting samþykkir og viðurkennir neytandi að hann hafi kynnt sér, skilið og samþykkt, án fyrirvara, skilmála þessa, eins og þeir eru á hverjum tíma.

Prjónafjör Knitting áskilur sér rétt til að breyta reglum og skilmálum þessum án fyrirvara.

 

Verð:

Öll verð á síðunni eru birt með fyrirvara um prentvillur.

Prjónafjör Knitting áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Þetta á einnig við ef um villur í reiknireglum vefverslunar er að ræða.

 

Vörur til einkanota:

Vörurnar í vefverslun Prjónafjör Knitting eru eingöngu til persónulegra nota. Undir engum kringumstæðum er heimilt að stunda endursölu á vörum Prjónafjör Knitting án tilskilinna leyfa. Prjónafjör Knitting áskilur sér rétt til að stöðva afgreiðslu pantana eða halda eftir hluta þeirra ef talið er að þær brjóti í bága við þessa skilmála.

Prjónauppskriftir eru einungis til einkanota.

Uppskriftirnar má ekki afrita með neinum hætti, selja eða dreifa án skriflegs leyfis höfundar.

Vörur framleiddar út frá uppskrift má ekki selja í viðskiptalegum tilgangi.

 

Vinsamlegast virðið það að mikil vinna er lögð í gerð hverrar uppskriftar með því að skrifa uppskrift, prufuprjóna, ljósmynda og setja upp. Ferlið tekur mikinn tíma frá hugmynd að fullbúinni vöru.

 

Nákvæmni upplýsinga:

Reynt er eftir bestu getu að hafa réttar upplýsingar og vörumyndir í vefverslun. Að öðru leyti eru upplýsingar birtar með fyrirvara um innsláttarvillur eða minniháttar uppfærslutafir.

 

Greiðsluleiðir:

Hægt er að inna greiðslu af hendi í vefverslun með greiðslukorti. Prjónafjör Knitting er eigandi vörunnar þar til andvirði hennar er að fullu greitt.

 

Afhending vöru:

Uppskriftir eru sendar rafrænt (PDF) á uppgefið netfang þegar staðfesting á greiðslu hefur borist.

Hægt er að hlaða skjalinu niður þrisvar sinnum áður en hlekkurinn verður óvirkur.

Vistið uppskriftina á góðum stað í símanum eða tölvunni svo hægt sé að finna hana aftur.

 

Skilafrestur og endurgreiðsluréttur:

Ekki er hægt að skipta eða skila rafrænni vöru. Hins vegar eru kaupendur hvattir til að hafa samband ef mistök eru gerð í pöntunar- og eða greiðsluferlinu. Prjonafjor@hotmail.com

 

Verð:

Öll verð á síðunni eru birt með fyrirvara um prentvillur.

Öll verð í netversluninni eru með 11% VSK og reikningar eru gefnir út með VSK.

Prjónafjör Knitting áskilur sér rétt til að:

  • Hætta við pantanir t.d. vegna rangra verðupplýsinga.
  • Breyta verði án fyrirvara.
  • Taka vöru úr sölu án fyrirvara.

 

Persónuupplýsingar og trúnaður:

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar óviðkomandi undir neinum kringumstæðum. En gætu hinsvegar verið notaðar af forritum tengdum vefsíðunni.

 

Lög og varnarþing:

Skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna skilmála þessa skal það rekið fyrir héraðsdómi Suðurlands. Að öðru leyti en að ofan greinir gilda um skilmála þessa ákvæði gildandi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nú nr. 77/2000), ákvæði laga um neytendasamninga nr. 16/2016, ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 eftir því sem við getur átt og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003. Allir frestir sem neytendur eiga rétt á í lögum um neytendasamninga byrja að líða þegar móttaka vöru hefur átt sér stað.